Prowadzenie i rozliczanie Vat i VAT UE Katowice, Tychy, Mikołów

Rozliczanie VAT

Rozliczanie vat katowice, tychy, mikołówNajważniejszą informacją dla płatników podatku VAT, czyli podatku od towarów i usług, jest fakt, że zobowiązani są do okresowego składania deklaracji podatkowej. Deklarację VAT składa się zazwyczaj w Urzędzie Skarbowym odpowiadającym miejscu wykonywania działalności, nie tak jak w przypadku podatku dochodowego, który opłaca się w Urzędzie Skarbowym odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania. Ostatnim dniem w składania deklaracji VAT miesięcznej jest 25 dzień każdego miesiąca. Pomimo tego, że istnieje możliwość opłacania podatku w systemie kwartalnym do 20 dnia miesięcy kwietnia, lipca, października oraz stycznia, to jednak miesięczny tryb opłacania podatku dla części przedsiębiorców nadal jest najbardziej atrakcyjny i to właśnie takim trybem powinni realizować swój obowiązek podatkowy. Prowadzenie VAT Katowice jasno wskazuje na fakt, że przedsiębiorcy, którzy wnioskują o zwrot VAT-u powinni korzystać z miesięcznego rozliczenia, ponieważ jest to dla nich sytuacja optymalna. Dodatkowo, rozliczenie kwartalne może powodować brak zdyscyplinowania swoich finansów i w konsekwencji prowadzić do problemu z terminowym uiszczaniem podatku.

Prowadzenie vat katowice, tychy, mikołówKwartalne rozliczenie podatku VAT jest możliwe w przypadku mniejszych podatników oraz osób, które dopiero rozpoczęły prowadzenie własnej działalności gospodarczej, ale w uwzględnieniem faktu, że w okresie dwóch lat przed otworzeniem działalności nie prowadziły swojej firmy. Istnieje również możliwość zastosowania metody kasowej, która opiera się na obowiązku VAT, który jest obligatoryjny dopiero w momencie, kiedy przedsiębiorca otrzymuje całość zapłaty lub jej część. Taka możliwość ma miejsce, kiedy dokonano dostawy towarów lub wykonano daną usługę dla płatnika, którego można określić jako czynnego lub w momencie, kiedy płatnik, który nie jest płatnikiem czynnym otrzymuje całość zapłaty lub jej część w okresie 180 dni od momentu w którym wydał towar lub wykonał usługę. Warto również nadmienić, że metoda kasowa jest możliwa do zastosowania przez płatnika tylko wtedy, kiedy pisemnie zawiadomił on o tym fakcie naczelnika Urzędu Skarbowego. Metodę kasową można wprowadzić od początku miesiąca, który jest następnym, po miesiącu w którym naczelnik został o tym fakcie poinformowany. VAT Katowice zauważa również, że osoby rozpoczynające swoją działalność gospodarczą jako płatnicy VAT zobligowani są do wyboru sposobu płatności już w czasie rejestracji swojej działalności. W przypadku, kiedy uznają, że najlepszym rozwiązaniem dla nich będzie metoda kwartalna, powinni wybrać druk o nazwie VAT-R i wypełnić odpowiednią rubrykę. Prowadzenie VAT-owskiej ewidencji jest niezbędne do prawidłowego obliczenia podatku VAT, ponieważ jego wartość ustalana jest na podstawie ewidencji sprzedaży i zakupów VAT. Wartość ta jest wynikiem odjęcia wartości VAT-u, który został zapłacony kontrahentom, od wartości VAT-u jaka została przekazana przedsiębiorcy od klientów.  Stawki podatku VAT w Polsce wynoszą 23%, 8%, 5% zależnie od rodzaju towarów.

Prowadzenie VAT

Oddział biura rachunkowego 12-tka w Katowicach oferuje Państwu pomoc w prowadzeniu ewidencji VAT, wypełnianiu i składaniu właściwych deklaracji VAT oraz ich korekt w Urzędach Skarbowych w Katowicach, Tychach, Mikołowie i okolicznych miejscowościach.

Rozliczanie VAT UE

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w wyborze odpowiedniej metody rozliczania VAT, prosimy o kontakt z naszym katowickim oddziałem obsługującym firmy z Katowic, Tychów, Mikołowa i okolic.

Numer tel. kom. 605 898 384 lub tutaj -> KONTAKT.