Książka przychodów i rozchodów i ryczałt Katowice

Księgowość mniejszych firm

Książka przychodów i rozchodów

Książka przychodów i rozchodów KatowiceKsiążka przychodów i rozchodów jest uproszczoną formą prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów przedsiębiorstwa w ciągu danego roku na podstawie ewidencjonowanych dokumentów księgowych. Podstawowym zadaniem tego rodzaju ewidencji zarówno przychodów, jak i rozchodów jest możliwość określenia wysokości należnego podatku dochodowego, jaki przedsiębiorca powinien odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Księgowość w opraciu o K.P.iR. jest przeznaczona dla firm mniejszych i średnich. Książka przychodów i rozchodów prowadzona być powinna na podstawie zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzięki prowadzeniu KPiR można dokonać prawidłowego rozliczenia z Urzędem Skarbowym. To właśnie wyniki uzyskane w księdze przychodów i rozchodów pozwolą obliczyć wysokość podatku, jaką płatnik jest zobowiązany uiścić wobec państwa.  W przypadku K.P.iR. przedsiębiorca zobowiązany jest do rzetelnego zapisywania zarówno przychodów, jak i kosztów swojej działalności. Taka forma księgowości związana jest również z dwojaką formą opodatkowania. Płatnik może wybrać formę opartą na zasadach ogólnych lub dotyczącą podatku liniowego. Różnice w obu możliwościach dotyczą stawki podatkowej, sposobu w jaki oblicza się podatek oraz dokonywania samych obliczeń. Podatnik, który rozlicza się za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów zobowiązany jest do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym za pomocą PIT-36 lub PIT-36L, a dokumenty te, należy złożyć do 30 kwietnia każdego roku. Regulacje dotyczące prowadzenia KPiR określa Minister Finansów w swoim rozporządzeniu dotyczącym podatkowej księgi przychodów i rozchodów, natomiast jej podstawowy schemat można znaleźć w załączniku nr. 1 wspomnianego rozporządzenia. Podmiotami gospodarczymi, które zobowiązane są do tego rodzaju księgowości są; spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, osoby fizyczne, które prowadzą swoją działalność gospodarczą.

W ofercie katowickiego oddziału biura rachunkowego 12tka znajduje się oczywiście oferta księgowości obejmującej bieżące prowadzenie książki przychodów i rozchodów dla przedsiębiorstw działających w Katowicach, Tychach i Mikołowie, a ceny tej usługi zaczynają się już od 100 zł netto miesięcznie. Szczegóły oferty cenowej dotyczącej powadzenia KPiR znajdą Państwo tutaj: CENNIK.

Ryczałt

Ryczałt KatowiceJeszcze prostszą formą prowadzenia ewidencji księgowej i rozliczania z Urzędem Skarbowym należnego podatku dochodowego jest zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych – znany jako ryczałt. W dużym skrócie forma taka umożliwia dokonywanie obliczania podatku dochodowego na podstawie ewidencji samych dokumentów sprzedaży i obliczaniu na tej podstawie wysokości należnego ryczałtu. Podatek zryczałtowany obliczany jest w oparciu o bardzo niskie, preferencyjne stawki podatkowe – jednak nie każdy przedsiębiorca może wybrać ryczałt jako formę rozliczeń z Urzędem Skarbowym. W związku z uproszczonymi procedurami prowadzenie ewidencji dla celów obliczania zryczałtowanego podatku dochodowego nie jest drogie, a cena usługi zaczyna się już od 80 zł netto miesięcznie.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się czy Wasze przedsiębiorstwo działające w Katowicach, Tychach, Mikołowie lub okolicznych miejscowościach może rozliczać się na zasadach ryczałtu, prosimy o kontakt z naszym biurem rachunkowym pod numerem tel. kom. 605 898 384 lub tutaj -> KONTAKT.