Obsługa kadr, prowadzenie kadr, rozliczenia z ZUS - o. Katowice

Kadry, płace, ZUS

Prowadzenie kadr KatowiceZarządzanie ewidencjami dotyczącymi kadr oraz sporządzanie deklaracji dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest jednym z wielu zadań biur rachunkowych. Obsługa kadr polega na szerokiej gamie działań i czynności, które mają na celu kompleksową obsługę przedsiębiorstwa w tej kwestii oraz interpretację oraz wdrażanie zmieniających się przepisów dotyczących tematu spraw pracowniczych. Właściwe prowadzenie kadr to przede wszystkim założenie i uzupełnianie akt pracowniczych, dbanie o uczestnictwo pracowników w niezbędnych szkoleniach, sporządzanie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami – w postaci listy płac, a także rejestrowanie właścicieli oraz nowych pracowników w ZUS oraz sporządzanie na rzecz tej instytucji miesięcznych deklaracji oraz dostarczanie ich w odpowiednim terminie. Przygotowywanie umów o pracę dla nowych pracowników, kartotek z danymi pracownika, naliczanie podatku oraz świadczeń socjalnych, które dotyczą danego pracownika, jak również prowadzenie listy wynagrodzeń to także zadania wchodzące w zakres obsługi kadr.

Prowadzenie kadr

Zagadnienie jakim jest prowadzenie kadr jest często znacznie bardziej złożone niż np. obsługa podatkowa. Zwłaszcza w przypadku, kiedy w przedsiębiorstwie zatrudnia się wielu pracowników lub ich rotacja jest dynamiczna. Prowadzenie kadr przez zewnętrzną firmę jest niejako uzupełnieniem pracy osób, które w przedsiębiorstwie odpowiedzialne są za rekrutację nowych pracowników, ponieważ to właśnie biuro rachunkowe zajmuje się szczegółami całego procesu oraz dokumentami, które go dotyczą. Niezwykle istotne są również rozliczenia ZUS, ponieważ są one jednymi z obligatoryjnych zadań przedsiębiorców, które muszą być rozliczane i regulowane rzetelnie i terminowo.

Rozliczenia z ZUS

prowadzenie ZUS Katowice

Każdy pracodawca zobowiązany jest do obliczania wysokości składek należnych ZUS i ich terminowe przekazywanie na konto bankowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  Wysokość składek na rzecz Z.U.S., które w postaci zaliczki uiszcza pracodawca przede wszystkim uzależnione są od rodzaju stosunku pracy oraz od wysokości wynagrodzenia pracownika. W przypadku umowy o dzieło nie istnieje obowiązek opłacania świadczeń ZUS, zaś w przypadku umowy wysokość składki liczona może powstać taki obowiązek. Kiedy jednak osoba zatrudniona na umowę zlecenie, jest już zatrudniona w innej firmie, gdzie jej wynagrodzenie jest równe lub wyższe od wynagrodzenia minimalnego, wtedy pracodawca nie opłaca składek ZUS. Podobnie ma się sprawa w przypadku, kiedy na umowie zlecenie zostaje zatrudniony student, który nie ukończył 26 roku życia. W przypadku umowy o pracę pracodawca zobowiązany jest do opłacenia składek ubezpieczenia społecznego, w skład w których wchodzą ubezpieczenia: emerytalne (9,76%), rentowe (6,50%), wypadkowe (1,93%), FP(2,45%) oraz FGŚP (0,1%).

Biuro rachunkowe 12tka oddział Katowice oferuje Państwu swoją pomoc w zakresie przygotowawczej obsługi kadr, bieżącego prowadzenia kadr, a także prowadzenia wszelkich rozliczeń z ZUS. Ceny usług zaczynają się już od 15 zł miesięcznie za 1 pracownika. Tutaj dostępny jest szczegółowy cennik: CENNIK.

W celu uzyskania szerszej informacji w sprawie prowadzenia kadr przez nasze biuro, prosimy o kontakt pod numerem tel.: 605 898 384 lub tutaj -> KONTAKT.