Umowa zlecenie w 2017 roku - minimalna stawka godzinowa 13zł

Umowa zlecenie 2017 – minimalna stawka godzinowa

minimalna stawka godzinowa

Umowa zlecenie 2017, a minimalna stawka godzinowa

Nowelizacja przepisów dotyczących stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę wprowadza zmiany z początkiem roku 2017. Według znowelizowanych przepisów dla osób pracujących na umowach-zlecenie oraz osób samozatrudnionych minimalna stawka godzinowa wynosić będzie ponad 12 złotych, czyli w praktyce będzie to 13 zł za godzinę. Stawkę tą wyliczono w oparciu o minimalne wynagrodzenie miesięczne za pracę, które od 2017 roku wynosić będzie 2000 złotych. Wraz ze zmianami wysokości najniższego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, zmieniać się będzie również wysokość minimalnej stawki godzinowej.

13 złotych brutto na umowie zleceniu – ile faktycznie „do wypłaty”?

Osoby zatrudniane w formie umowy zlecenia w 2017, których dotyczyć będą znowelizowane przepisy o minimalnej stawce godzinowej, otrzymujące wynagrodzenie według stawki minimalnej (13 złotych brutto za godzinę) otrzymają „na rękę” 9,46 zł za każdą przepracowaną godzinę. W przypadku studentów kwota wynagrodzenia faktycznie otrzymywanego przez osobę świadczącą pracę będzie nieco wyższa i wyniesie 11,13 złotego za godzinę.

Po co wprowadzona została minimalna stawka godzinowa?

Minimalną stawkę godzinową wprowadzono głównie po to, aby chronić osoby pracujące w oparciu o umowy cywilno-prawne, a otrzymujące jednocześnie wynagrodzenie na najniższym poziomie.

Kogo dotyczyć będzie nowa minimalna stawka?

Minimalna stawka godzinowa obejmie wszystkie osoby świadczące zlecenie na rzecz przedsiębiorcy bądź innej jednostki organizacyjnej w ramach działalności prowadzonej przed te podmioty. Stawka ta obejmie również osoby świadczące usługi jednoosobowo w formie tzw. samozatrudnienia, jednak nie będzie ona dotyczyła tych osób, które otrzymują wynagrodzenie w formie prowizji i same decydują o czasie i miejscu wykonania zleconej pracy. Stawka minimalna dotyczyć będzie zarówno umów zlecenie zawieranych od 01 stycznia 2017, ale także umów zlecenia (i innych) zawartych i obowiązujących w momencie wejście w życie nowych przepisów.

Umowa zlecenie w 2017 roku – czy dopuszcza się rezygnację z minimalnej stawki godzinowej?

Poziom wynagrodzenia nie może być w żadnym przypadku mniejszy niż ustalony w odpowiednich przepisach i ta minimalna stawka godzinowa podlegać będzie szczególnej ochronie. Przepisy te chronią zatem osoby otrzymujące wynagrodzenie w tej formie, zapewniając jednocześnie ochronę przed nadużyciami i ewentualnymi próbami „ominięcia” przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej.

Kto skontroluje przestrzeganie przepisów o minimalnej stawce godzinowej?

Kontrola przestrzegania przez przedsiębiorców i inne jednostki przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej od umowy zlecenia w 2017 roku (i od samozatrudnienia) powierzone zostało na mocy właściwych przepisów Państwowej Inspekcji Pracy, która jednocześnie otrzymała odpowiednie instrumenty do sankcjonowania przedsiębiorców nie przestrzegających przepisów o minimalnej stawce godzinowej – w 2017 roku kary będą mogły wynieść od 1000 do 30000 złotych.


O ewentualnych zmianach w powyższych przepisach Biuro Rachunkowe 12 będzie informować na bieżąco na swojej stronie internetowej.

Tekst powstał w oparciu o informacje ze strony:

https://www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/

Możliwość komentowania została wyłączona.